Våre løsninger

Vi vil gjøre din GDPR-oppfølging enkel og grei for deg. Så vi tilbyr en brukervennlig og intuitiv webløsning, støttet av en målrettet implementeringspakke. Vi tilbyr også kvalitetssikring og konsulentbistand.

Kontakt oss

Implementeringspakken (Liten)

Implementering kundetilpasset og gjennomføres i webinarer med erfarne GDPR-konsulenter.

Software

GDPR-Portalen skaper den nødvendige oversikt og sikrer ajourhold for de som har kommet langt og de som er i startfasen.

Implementeringspakken (Stor)

For kunder som ønsker at PDS skal veilede og styre implementeringsprojektet gjennom fem webinarer.

PersondataSupport ApS

Sverigesvej 10
DK-8700 Horsens

CVR-nr. 38582356

Kontakt - DK

(+45) 8844 0808

PDS Norge as

Fyrstikalléen 3A
NO-0661 Oslo

Org-nr. 916517572